Tranh Tranh


Tác giả: Nhất Cá Mễ Bính

Thể loại: Đô Thị Sủng Đam Mỹ

Số chương: 56 Chương

Trạng thái: Hoàn Thành

Cập nhập: 2020-05-26 20:12:09

Đọc từ đầu

Tranh Tranh

Thể loại: hiện đại, đô thị, cửu biệt trùng phùng, ngọt sủng, biệt nữu công X nhân thê thụ
Editor: Bưởi xanh

Từ năm tám tuổi, Diệp Hàm Tranh trở thành bạn cùng chơi của Lục Minh Tiêu.

Không chỉ phải chơi chung mà còn chịu trách nhiệm chăm sóc việc ăn, mặc, ở, đi lại của hắn....