Tiểu Khả Ái, Tan Học Đừng Đi!

Chương 41: Tha thứ cho cô


TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT Ở WORDPRESS: HTTP://MINCHUBS.WORDPRESS.COM VÀ WATTPAD Minchubs13.

Các bạn nhớ đọc kỹ từng câu chữ trong phần gợi ý, đề nghị không ib hỏi Min những vấn đề về những gợi ý đã cho sẵn.