Thật Ra Thì Em Không Dễ Thương


Tác giả: Tử Tiêu

Thể loại: Ngôn Tình Đô Thị Ngược

Số chương: 23 Chương

Trạng thái: Hoàn Thành

Cập nhập: 2020-05-20 20:35:29

Đọc từ đầu

Thật Ra Thì Em Không Dễ Thương

Thể loại: Hiện đại, đô thị, ngược nhẹ, HE.
Editor: Thạch Nam.
Độ dài: 21 chương và 1 ngoại truyện.
Converter: ngocquynh520.

Cô không nhớ đây đã là lần giải thích thứ mấy về tên của cô cho mọi người.

Chỉ có thể tự an ủi: tên cô quá đặc biệt a @[email protected]

Mạch Manh Manh: Tôi họ Mạch, gọi là Manh Manh, không phải là Bán Manh Manh (*)!

Hầu Thành: Có gì khác nhau sao?

Mạch Manh Manh: Tôi là Mạch Manh Manh, không phải là Bán Manh Manh!

Hầu Thành: Rốt cuộc cô có phải là Mạch Manh Manh hay không?

Mạch Manh Manh: -_-|||

(* Bán Manh Manh sẽ được hiểu là cố tỏ vẻ dễ thương, từ Mạch (麦) và Bán (卖) trong tiếng Trung tuy có cách viết khác nhau nhưng đều được đọc là [mài] nên dễ bị nhầm lẫn)