Sùng Quan Bắc


Tác giả: Sinh Vi Hồng Lam

Thể loại: Sắc Cổ Đại Sủng Đam Mỹ

Số chương: 27 Chương

Trạng thái: Hoàn Thành

Cập nhập: 2020-05-20 23:59:46

Đọc từ đầu

Sùng Quan Bắc

Tạm dịch: Phía Bắc Sùng Quan
Edit: Ney
Thể loại: Cổ đại, cường công cường thụ, đoạn đầu đổi công, nhiều thịt, 1×1, HE.
Raw: SosadFun

* GIỚI THIỆU *~

Một đạo Sùng Quan, ngăn trở nam bắc.

Tiêu Nhiên từ ngày dứt khoát rời khỏi Lăng Duệ, trừ việc chiến sự buộc phải trở lại, thì cho dù có trời sập đất nứt, y cũng không hề bước qua quan ải dù chỉ nửa bước!
~*~

Lời tác giả: Thật ra tui chỉ muốn có nhiều cách hầm thịt khác nhau mà thôi!

Sơ lược bởi 阿透扫文推文小清新: Bắc quốc ngoại tộc công và Nam triều ảnh vệ thụ, cổ đại, gả thay, công cưng thụ, đổi công, ngược tra công, công là người ngoại tộc, thịt thơm, HE. Đọc rất đã! Có yêu có ngược, pháo hôi công rất ít đất diễn, đoạn đầu viết đổi công, thụ từ bỏ tình cảm rất lưu loát. Chuyện giường chiếu triền miên xương máu giao hòa, tui rất thích kiểu công người ngoại tộc 20+ còn ngon thế này, nhất là còn thương vợ thì khỏi phải bàn! Cảm giác truyện này vẫn hơi ngắn, tác giả làm thêm phát mười ngàn chữ phu phu ân ái hàng ngày nữa thì quá tuyệt, có thịt lại viết chắc tay, bốn sao~