Lăn《Cổn》

Chương 8: Tiểu kịch trường - Hoàn


Tiểu Kịch Trường

Lý Tuyền: Em em em, em đã nói sẽ không làm anh khóc.

Bạch Vũ : Bảo bối, muốn liền nằm tốt, em sẽ chính mình ngồi trên, chính mình động. Anh chỉ cần hưởng thụ liền hảo ^_^.

Lý Tuyền : Ô... Em nhanh lên.

Bạch Vũ : Ân, ha. Tốt.

.Toàn Văn Hoàn.