Dạy Học Hữu Nghị


Tác giả: Dục Trục Khinh Kỵ

Thể loại: Sủng Đam Mỹ

Số chương: 13 Chương

Trạng thái: Hoàn Thành

Cập nhập: 2020-05-24 22:34:44

Đọc từ đầu

Dạy Học Hữu Nghị

Thể loại: Hiện đại, vườn trường, mỹ cường, ngọt sủng, song khiết, HE

Tóm tắt: Học bá công x học tra thụ, mối tình cấp 3 

Học bá cùng học tra song song tiến tới, học bá hỗ trợ, phụ đạo học tra. Giữa hai người có chút mâu thuẫn nho nhỏ, sau đó, học bá bắt cóc học ta, về nhà mần thịt:>