Dân Quốc Bắt Quỷ Ký


Tác giả: Cung Thanh Hãn

Thể loại: Đam Mỹ Linh Dị

Số chương: 40 Chương

Trạng thái: Hoàn Thành

Cập nhập: 2020-05-23 16:19:44

Đọc từ đầu

Dân Quốc Bắt Quỷ Ký

Thể loại: Kinh dị, cận đại, nhẹ nhàng, đam mỹ, nguyên sang, HE, linh dị thần quái
Số chương: 40c + Pn
Edit: Genus
Beta: Genus (c1->c14) Pink (c15 ->c40)

Cuộc sống hằng ngày của một tiểu thiếu gia vào thời dân quốc

(Khụ, khụ, văn án chính là chỉ có một câu duy nhất.)