Anh Ấy Thả Siêu Nhiều Thính


Tác giả: Thâm Hải Dữ Nguyệt Quang

Thể loại: Ngôn Tình Sủng

Số chương: 58 Chương

Trạng thái: Hoàn Thành

Cập nhập: 2020-05-20 23:26:09

Đọc từ đầu

Anh Ấy Thả Siêu Nhiều Thính

Độ dài: 57 chương + 1 PN
Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, ngọt, sủng, HE.
CP chính: Hứa Trì x Tần Cần

Bác sĩ trưởng Hứa Trì hay nói rằng, răng khôn là cái thứ rất khó chịu, nhổ sớm thì được "giải thoát", nhổ trễ thì phải "thoả hiệp"

Vị bác sĩ này không ngờ, cuối cùng mình lại thua bởi một cái "răng khôn", vì nó mọc trong lòng, muốn nhổ cũng không được.

"Răng khôn" này tên là Tần Cần